.
ساختمان مدیریت بحران شهر آمل افتتاح شد .

امروز ، چهارشنبه  مورخه 93/06/05  همزمان با چهارمین روز  هفته دولت ، ساختمان مدیریت بحران شهر آمل افتتاح گردید .
| 1393/06/06 08:19:40
 
تجهیز ساختمان مدیریت بحران شهر آمل

تجهیز ساختمان چند منظوره  مدیریت بحران شهر آمل جهت افتتاح در چهارمین روز از هفته دولت  
| 1393/06/04 08:23:06
 

7 حادثه در یک روز ....
| 1393/06/02 09:23:31
 
شیطنت کودکانه حادثه آفرین است...

خانواده ها مراقب بازی های کودکان باشند....
| 1393/05/28 08:32:00
 

روز یکشنبه 26/05/93  چهار حریق گزارش گردید...
| 1393/05/28 07:59:18
 
گودبرداری و حادثه

گودبرداری ناصحیح دریکی ازکوچه های آمل حادثه آفرید....
| 1393/05/22 08:28:16
 
روزپرحادثه درآمل

روز دوشنبه مورخه 93/05/20 روزی پر حادثه.....
| 1393/05/21 10:40:12
 

تکنیکهای پیشگیری از حریق و شناخت بیشتر علم پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی
| 1393/04/12 08:46:36
 

امروز صبح با به صدا درآمدن زنگ ایستگاه  (یک آتش نشانی ) آمل نیروهای ایستگاه مرکز به منظورمهار حریق منزل مسکونی واقع در خیابان امام رضا  کوی لاله 37اعزام شدند.
| 1393/03/24 11:58:51
 

operated by Data Computer