.
 

تمامی وسایل گاز سوز مورد استفاده را بررسی نمائید.

 
 

سال دولت و ملت ، همدلی و همزبانی گرامی باد

 

مطالب پر بازدید

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری آمل
| 1394/11/14 08:54:31
 

مطالب پر بازدید

نیروهای عملیاتی سازمان جهت امدادرسانی به شهروندان به محل حادثه اعزام شدند.
| 1394/11/08 07:58:13
 

مطالب پر بازدید

در روز دوشنبه پنجم بهمن نیروهای امدادی به ارتفاعات جاده هراز اعزام شدند
| 1394/11/07 08:41:38
 

مطالب پر بازدید

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل
| 1394/11/05 11:01:53
 

مطالب پر بازدید

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری آمل
| 1394/10/28 08:18:12
 

مطالب پر بازدید

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری آمل
| 1394/10/15 16:04:33
 

مطالب پر بازدید

حضور پرسنل سازمان آتش نشانی آمل در مراسم تشیع پیکر پاک شهید حافظی
| 1394/10/15 11:45:40
 

مطالب پر بازدید

یک بهله عقاب  شنبه12 دی ماه توسط آتش نشانان آملی نجات یافت
| 1394/10/13 09:53:35
 

مطالب پر بازدید

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری آمل
| 1394/10/10 08:08:28
 

مطالب پر بازدید

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری آمل
| 1394/10/08 09:39:27
 

operated by Data Computer